Vattenbrunnar

Vi på Siggbo Åkeri AB jobbar att förbättra vattentillrinning och kvalité i olika sorters vattenbrunnar. Vi arbetar både med grävda och bergborrade, samt spettsvattenbrunnar. Vi utför även färskvattentransporter. Tryckning och spolning av bergborrade, filter och spettsbrunnar.

Tryckning av brunnar, detta utförs då vattentillriningen inte räcker till. Tillvägagångssättet är att en manschett placeras på lämpligt djup, vatten trycks in i borrhålet under manschetten med högt tryck. Detta medför vidning och rensning av sprickor i berget som i sin tur ökar vattentillströmmning till brunnen.

Urspolning av brunnar utförs genom att en spolslang med ett rensmunstycke körs upprepade gånger upp och ned i brunnen så att beläggningar på väggar och bottenslamm lyfts ur brunnen. Rekommenderas att göras vart femte år eller vid tex pumpbyte.

Vid en grävd brunn suger vi först bort vattnet och bottenslamet. Därefter spolar vi rent brunnsväggar och botten, vid behov fylls ny bottensand på, även vatten kan återfyllas.

Vi hjälper även till med att klorera vattenbrunnar för att få bort eventuella bakterier.

Renspolning borrhål Tillrining i bergborrad vattenbrunn