Vägunderhåll

Siggbo Åkeri AB utför vägungerhåll så som spolning av vägtrummor, broar och sugning av dagvattenbrunnar.

Exempel på arbeten:

  • Spolning väg och sido trummor, dagvattenledningar
  • Sugning dagvattenbrunnar och sandfångsbrunnar
  • Upptagning av stopp i frusen trummor/ledningar
  • Brospolning/tvättning efter saltningssäsong
  • Rengöring av asfaltsytor
  • Vattning av grusvägar tex före väghyvling

Med oss kan du lita på att arbetet blir väl utfört och att du får god service.