Slamsugning

Med våra sugbilar utför vi slamsugning av allt från enskilda avloppsanläggningar och dagvattensystem, oljeavskiljare samt adr-transporter.
Vi rycker även ut akut vid exempelvis översvämningar.

Exempel på arbeten vi utför:

  • Slamavskiljare och slutna tankar
  • Dagvattenbrunnar
  • Oljeavskiljare, tvättrännor från bilvårdsanläggningar och verkstäder
  • Fettavskiljare från storkök och resturanger
  • Farligt avfall tex spilloljor
  • Akuta sugningar vid översvämningar
  • Rengöringsjobb inom industrin