Högtrycksspolning

Det snabbaste och bästa sättet att få rent ett avloppssystem är genom högtrycksspolning. Vi på Siggbo Åkeri AB löser problem med bland annat igensatta avloppssystem eller ledningsnät. Vi spolar även igenom systemet i underhållssyfte.

Med våra spolbilar utför vi också andra sorters högtrycksspolning, tryckning av borrhål och färskvattentransport till exempelvis pooler.

Siggbo Åkeri AB utför alla förekommande spolningsarbeten, så som:

 • Upptagning av avloppsstoppar
 • Spill och dagvattenledningar
 • Takavlopp och dräneringsledningar
 • Stammrensning av stående stammar, ledningar i fastigheter
 • Rotskärning - borttagning av rötter
 • Fräsning - och borttagning av beläggningar i ledningar
 • Dräneringsledningar
 • Väg- och sidotrummor
 • Rengöring av grävda-, spets- och bergborrade vattenbrunnar
 • Tryckning av bergborrade vattenbrunnar - förbättrar vattentillrinning
 • Färskvattentransport t.ex. till pooler

Tvättning av berg